Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2022

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai I. Giới thiệu Theo Sở Y tế Đồng Nai, tỉnh có 170 trạm y tế xã, phường, 8 Trung tâm y tế đa chức năng, 3 trung tâm y tế có chức năng y tế dự phòng, dân số, đồng thời quản lý các trạm […]

Xử lý nước thải trạm y tế tại Bình Dương

Xử lý nước thải trạm y tế tại Bình Dương

Xử lý nước thải trạm y tế tại Bình Dương 1. Giới thiệu Trạm y tế hay trạm xá là một trong những cơ sở thuộc hệ thống y tế khám chữa bệnh được xây dựng ở mỗi xã, phường, thị trấn. Trạm y tế được Bộ y tế quy định cụ thể về các […]

Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh

Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây Ninh

Công ty lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Tây NinhI. Giới thiệu   Các nhà đầu tư nước ngoài đang đổ xô vào khu vực Đông Nam Bộ.