Tag Archives: quy trình lập giấy phép môi trường mới nhất

Quy trình lập giấy phép môi trường mới nhất

Quy trình lập giấy phép môi trường mới nhất Giấy phép môi trường được ban hành trong luật môi trường năm 2020, có hiệu lực ngày 1/1/2022, nên quy trình thực hiện giấy phép môi trường của các quý doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất là hồ sơ còn khá mới mẻ – Quy […]