Lập giấy phép xả thải ở Bình Dương

Lập giấy phép xả thải ở Bình Dương

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập giấy phép xả thải ở Bình Dương, Hệ thống bạn chưa có giấy phép xả thải, hay bạn cần tư vấn các thủ tục về môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải,… hãy liên hệ đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Giấy phép xả thải là gì?

Là một trong những hồ sơ pháp lý không thể thiếu cho một doanh nghiệp. Khi xây dựng 1 hệ thống xử lý nước thải, muốn thải ra nguồn tiếp nhận như: sông, suối, ao hồ,… thì phải lập hồ sơ gửi lên cơ quan có chức năng để xin cấp giấy phép xả thải.

Mục đích cấp giấy phép xả thải

Giấy phép xả thải cung cấp cho cơ quan chức năng biết được nguồn gốc xả thải, chất lượng nước xả thải, nguồn tiếp nhận nước thải. Từ đó cơ quan chức năng dựa vào đó sẽ kiểm tra đối chiếu và dễ kiểm soát chất lượng nước ở lưu vực hơn.

Đối tượng xin giấy phép xả thải

Mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hoạt động đang hoạt động trong nước có các hoạt động xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 10 m3/ngày đêm đều phải lập báo cáo xả thải vào nguồn nước. Tùy theo quy mô, lưu lượng xả thải mà có các cơ quan phê duyệt khác nhau, cụ thể như sau:

 • Bộ TNMT phê duyệt cho các báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.
 • Sở TNMT phê duyệt cho các báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả thải nước vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ lượng nhỏ hơn 5000m3.ngày đêm.

Thời hạn của giấy phép và thời gian gia hạn giấy phép xả thải

Thời hạn của giấy phép không quá 10 năm được xem xét và gia hạn thêm không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia hạn giấy phép xả thải cũ còn hiệu lực không quá 3 tháng.

Quy trình xin cấp giấy phép xả thải

 • Khảo sát, thu thập số liệu
 • Xác định các nguồn phát sinh ô nhiễm của dự án
 • Xác định nhu cầu sử dụng nước và lượng nước xả thải.
 • Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của công ty
 • Lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải đầu vào và đầu ra
 • Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (Sông, suối, kênh rạch,… tiếp nhận nước thải: chế độ thủy văn.
 • Lấy mẫu nước tại kênh, rạch (nguồn tiếp nhận nước thải) tại vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải
 • Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước
 • Lập biểu đồ vị trí xả thải vào nguồn nước .
 • Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu
 • Tổng hợp, lập báo cáo trình nộp lên cơ quan có chức năng thẩm định và phê duyệt Đề án xả thải.

Căn cứ pháp lý.

 • Luật tài nguyên nước số 17/2013/QH13 ngày 21/6/2012
 • Nghị định 201:2013/ NĐ – CP ngày 27/11/2013– Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài Nguyên nước.
 • Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

 Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép;
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
 • Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải;
 • Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận;

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *