11.1 C
London
Thứ Sáu, Tháng Tư 16, 2021

LIÊN HỆ

Bạn cần tư vấn xử lý nước thải và hồ sơ môi trường tốt nhất hãy liên hệ đến

Mr. Thành – Phòng Kỹ Thuật – Hotline: 0917 347 578  

Email: kythuat.bme@gmail.com 

Ms. Hà – Phòng Tư Vấn – Hotline: 0274 6268 602 

Email: kythuat.bme@gmail.com