Mẫu đăng ký môi trường – công ty môi trường Bình Minh

0
165

Mẫu đăng ký môi trường – công ty môi trường Bình Minh

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập các hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp: Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ… Nếu Công ty sản xuất, kinh doanh, đang băn khoăn không biết công ty mình cần làm hồ sơ nào, thì hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn.

Hotline: 0274 6268602 – 0917 096 077 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Mẫu đăng ký môi trường mới nhất

Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

(1)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …
V/v đăng ký môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở
(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: (3)

(1) là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

– Địa chỉ trụ sở chính của (1):

– Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:…… (hoặc các giấy tờ tương đương (nếu có)).

– Người đại diện theo pháp luật của (1) :……………………………….

– Điện thoại: ……………………; Fax: ……………….; e-mail:……………

(1) đăng ký môi trường cho (2) với các nội dung sau:

  1. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở:

– Tên dự án đầu tư, cơ sở: (2)

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư :………

– Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở :…

  1. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở:

(Liệt kê các loại nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án đầu tư, cơ sở.)

  1. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư, cơ sở:

– Loại và khối lượng nước thải phát sinh (sinh hoạt, công nghiệp) hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư) :…

– Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư) :…

– Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư) :…

– Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):…………….

– Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư) :…

  1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở:

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư) :…………….

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư): ……………

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):……

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư) :…………………

– Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án đầu tư):……..

  1. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường:

(Nêu các cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng dự án đầu tư và trong quá trình hoạt động sản xuất của dự án đầu tư, cơ sở)

Chúng tôi gửi kèm văn bản này 01 (một) Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (trường hợp dự án đầu tư, cơ sở đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định).

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) tiếp nhận đăng ký môi trường của (2)./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– Lưu: …
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chủ dự án đầu tư, cơ sở;

(2) Dự án đầu tư, cơ sở;

(3) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai (2).

Xem thêm : Công ty tư vấn đăng ký môi trường

Mẫu đăng ký môi trường – Công ty môi trường Bình Minh

Mẫu đăng ký môi trường – Công ty môi trường Bình Minh

Mẫu đăng ký môi trường – Công ty môi trường Bình Minh

Các doanh nghiệp đã hoàn thiện đăng ký hồ sơ môi trường bởi Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kỹ Thuật Môi Trường Bình Minh

TTTên dự ánChủ đầu tưĐịa chỉNăm thi công
1Đăng kí kế hoạch bảo vệ môi trường, Đăng kí sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước lưu lượng công suất 5-10 m3/ngày, xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 5-10 m3/ngàyCÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÍN ĐỨC516 Đường DT 741, khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương2020
2Hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm 1 giếng CS 20 m3/ngày, xin giấy phép xả thải công suất 20 m3/ngày, xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngàyCÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ HẰNG PHÁTThửa đất 221, Tờ bản đồ số 8, ấp Xóm Đèn, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương2020
3Thực hiện lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải, thi công hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngàyCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC THỊNHThửa đất số 1268, tờ bản đồ số 25, ấp Hoá Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam2020
4Đăng ký hồ sơ môi trường cho cơ sở nhà máy sản xuất gia công các loại băng keo, màng PE, dây đai, dịch vụ thi công – lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện nước, quạt công nghiệp của công tyCông Ty TNHH Lô F, cụm CN Phú Chánh 1, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam2023
5Báo cáo kết quả thi công trám lấp giếng – giếng khoan khai thác nước dưới đấtCông Ty TNHH Thuộc Da Hồng PhúcLô M4-M5 KCN Việt Hương 2, thị xã Bến Cát, Bình Dương2023
6Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự Án Nhà Máy Sản Xuất Gia Công Đồ Gỗ Gia Dụng, diện tích 11828,16 m2CÔNG TY CP ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH VIỆT NAMPhường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt Nam2023
7Báo cáo đánh giá tác động môi trường – thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nướcCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MẬU ĐỨCThửa đất số 43, tờ bản đồ số 04, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương2023
8Báo cáo kết quả thi công trám lấp giếng – giếng khoan khai thác nước dưới đấtCÔNG TY TNHH ĐỨC TIẾN LÊThôn 9, xã Dak Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông2023
9vvvvvv……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here