Tag Archives: Công ty môi trường Bình Minh gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải

Nuôi cấy bùn vi sinh hoạt tính tại Tp. HCM

Tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường do: không sử dụng hóa chất nào, chỉ bổ sung nuôi cấy vi sinh ta có thể loại bỏ các chất ô  nhiễm ra khỏi nguồn nước một cách dễ dạng. Các hợp chất đó khó mà loại bỏ được ra khỏi nguồn nước bằng hóa chất. Vì thế vi sinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý nước thải.