Tag Archives: hồ sơ xả thải

Hồ sơ xả thải mới nhất hiện nay

Hồ sơ xả thải mới nhất hiện nay

Hồ sơ xả thải mới nhất hiện nay Hồ sơ xả thải mới nhất hiện nay gồm những gì, có khác gì so với năm trước không, khi nào thì lập hồ sơ xả thải,…. Đó là câu hỏi thường gặp của các doanh nghiệp. Nếu Quý công ty cũng đang thắc mắc về hồ […]

Hướng dẫn lập giấy phép xả thải vào nguồn nước

HƯỚNG DẪN LẬP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Khi hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, muốn nước thải đấu nối hay xả ra nguồn tiếp nhận (cống thoát nước chung của khu vực, ao hồ, sông, kênh,..) bạn cần xin giấy phép xả thải vào nguồn nước. Nếu […]