10 C
London
Thứ Tư, Tháng Mười 28, 2020

Hồ sơ xả thải mới nhất hiện nay

- Advertisement -

Hồ sơ xả thải mới nhất hiện nay

Hồ sơ xả thải mới nhất hiện nay gồm những gì, có khác gì so với năm trước không, khi nào thì lập hồ sơ xả thải,…. Đó là câu hỏi thường gặp của các doanh nghiệp. Nếu Quý công ty cũng đang thắc mắc về hồ sơ xả thải thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn trọn gói.

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Hồ sơ xả thải là gì:

Là một trong những hồ sơ pháp lý không thể thiếu cho một doanh nghiệp. Khi xây dựng 1 hệ thống xử lý nước thải, muốn thải ra nguồn tiếp nhận như: sông, suối, ao hồ,… thì phải lập hồ sơ gửi lên cơ quan có chức năng để xin cấp giấy phép xả thải.

Căn cư pháp lý:

Luật tài nguyên nước số 17/2013/QH13 ngày 21/6/2012

Nghị định 201:2013/ NĐ – CP  ngày 27/11/2013– Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài Nguyên nước.

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Trình tự thực hiện:

 • Khảo sát, thu thập số liệu
 • Xác định các nguồn phát sinh ô nhiễm của dự án
 • Xác định nhu cầu sử dụng nước và lượng nước xả thải.
 • Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của công ty
 • Lấy mẫum, phân tích mẫu nước thải đầu vào và đầu ra
 • Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (Sông, suối, kênh rạch,… tiếp nhận nước thải: chế độ thủy văn.
 • Lấy mẫu nước tại kênh, rạch (nguồn tiếp nhận nước thải) tại vị trị khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải
 • Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước
 • Lập biểu đồ vị trí xả thải vào nguồn nước .
 • Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu
 • Tổng hợp, lập báo cáo trình nộp lên cơ quan có chức năng thẩm định và phê duyệt Đề án xả thải.
 • Thời hạn giải quyết
 • Tổng số thời gian giải quyết là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc (Không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án/báo cáo), trong đó:

Thời gian thực hiện hồ sơ môi trường

– Thời hạn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.

– Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

– Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án/báo cáo: Không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ; thời gian thẩm định sau khi đề án/báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc.

– Thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Mẫu đơn, tờ khai:

+ Mẫu số 09 – Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014;

+ Mẫu số 35 – Đề án xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp chưa có công trình hoặc đã có công trình xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có hoạt động xả nước thải ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014;

+ Mẫu số 36 – Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kỹ Thuật Môi Trường Bình Minh

Hồ sơ xả thải mới nhất hiện nay

- Advertisement -

Latest news

Đánh giá tác động môi trường ngành sản xuất linh kiện điện tử

Đánh giá tác động môi trường ngành sản xuất linh kiện điện tử. Công ty môi trường Bình Minh chuyên lập đánh giá tác...

Đánh giác tác động môi trường ngành sản xuất nhựa

Đánh giác tác động môi trường ngành sản xuất nhựa Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập hồ sơ Đánh...

Xử lý nước thải in bao bì

Xử lý nước thải in bao bì Bạn đang gặp khó khăn về tìm đơn vị thiết kế, thi công,xử lý nước thải in bao...

Công ty nhận thiết kế, lắp đặt tủ điện – 0917 347 578

Công ty nhận thiết kế, lắp đặt tủ điện - 0917 347 578 Công ty môi trường Bình Minh nhận trọn gói lĩnh vực xử...

Related news

Đánh giá tác động môi trường ngành sản xuất linh kiện điện tử

Đánh giá tác động môi trường ngành sản xuất linh kiện điện tử. Công ty môi trường Bình Minh chuyên lập đánh giá tác...

Đánh giác tác động môi trường ngành sản xuất nhựa

Đánh giác tác động môi trường ngành sản xuất nhựa Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập hồ sơ Đánh...

Xử lý nước thải in bao bì

Xử lý nước thải in bao bì Bạn đang gặp khó khăn về tìm đơn vị thiết kế, thi công,xử lý nước thải in bao...

Công ty nhận thiết kế, lắp đặt tủ điện – 0917 347 578

Công ty nhận thiết kế, lắp đặt tủ điện - 0917 347 578 Công ty môi trường Bình Minh nhận trọn gói lĩnh vực xử...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here