Tag Archives: xử lý nước thải trạm y tế

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai I. Giới thiệu Theo Sở Y tế Đồng Nai, tỉnh có 170 trạm y tế xã, phường, 8 Trung tâm y tế đa chức năng, 3 trung tâm y tế có chức năng y tế dự phòng, dân số, đồng thời quản lý các trạm […]

Xử lý nước thải trạm y tế tại Bình Dương

Xử lý nước thải trạm y tế tại Bình Dương

Xử lý nước thải trạm y tế tại Bình Dương 1. Giới thiệu Trạm y tế hay trạm xá là một trong những cơ sở thuộc hệ thống y tế khám chữa bệnh được xây dựng ở mỗi xã, phường, thị trấn. Trạm y tế được Bộ y tế quy định cụ thể về các […]