Tag Archives: Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai

Xử lý nước thải trạm y tế tại Đồng Nai I. Giới thiệu Theo Sở Y tế Đồng Nai, tỉnh có 170 trạm y tế xã, phường, 8 Trung tâm y tế đa chức năng, 3 trung tâm y tế có chức năng y tế dự phòng, dân số, đồng thời quản lý các trạm […]