TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ ĐỊNH 18/2015 NĐ-CP

TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ ĐỊNH 18/2015 NĐ-CP

Bạn đang thắc mắc những thủ tục pháp lý về hồ sơ môi trường, lập kế hoạch bảo vệ môi trường,… theo đúng quy định. Những nghị định, thông tư nào?…. hãy liên hệ đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

 Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc của các doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp giảm thiểu, biện pháp xử lý phù hợp nhất trong từng giai đoạn của Dự án (giai đoạn san lấp mặt bằng, chuẩn bị thi công, giai đoạn hoạt động,…)

Là một trong những hồ sơ quyết định doanh nghiệp đó có được hoạt động sản xuất hay không.

Được quy định cụ thể tại chương V, nghị định 18/2015/NĐ – CP – Quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Dự án đầu tư mới mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất…không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 điều 18 nghị định 18/2015, đồng thời không thuộc phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ – CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường miễn phí
Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường miễn phí

Cơ quan tiếp nhận

Tùy vào quy mô công suất mà có các cơ quan tiếp nhận: UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Cụ thể như sau:

UBND cấp tỉnh xác nhận hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường của những dự án sau:

  • Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.
  • Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.
  • Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều này.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một xã.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình thực hiện

  1. Khảo sát hiện trạng, thu thập số liệu của dự án
  2. Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh dự án
  3. Khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh Dự án
  4. Xác nhận các nguồn tác động, gây ô nhiễm của Dự án: nước thải, khí thải, chất thải rắn,…
  5. Đề xuất phương án xử lý, phương án thu gom xử lý
  6. Xây dựng chương trình quản lý
  7. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Công ty môi trường Bình Minh chuyên tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường miễn phí. Nếu bạn đang thắc mắc hay có nhu cầu hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

Hotline:  Email: kythuat.bme@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *