Công ty chuyên lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Là hồ sơ nhằm đánh giá chất lượng, hiện trạng môi trường của nhà máy, cơ sở sản xuất lên cơ quan có chức năng, từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu kịp thời.

Tại sao phải lập báo cáo giám sat môi trường?

Lập báo cáo giám sát môi trường nhằm giúp cho doanh nghiệp nắm được tình hình môi trường, các nguồn phát sinh ô nhiễm tại nhà máy từ hoạt động sản xuất, thường xuyên kiểm tra so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn. Nếu vượt chuẩn cho phép thì sẽ có biện pháp, phương án xử lý hợp lý nhất, nhằm giúp được chi phí cho doanh nghiệp.

Căn cứ để thực hiện hồ sơ giám sát môi trường?

  • Nghị định 18/2015/N Đ-CP có hiệu lực ngày 1/4/2015 – Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Tại nội dung “Chương trình quản lý và giám sat của báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc bản kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đều có chương trình giám sát (vị trí giám sát, các mẫu giám sát, tần suất giám sát, thông số giám sát…).
  • Thông tư 43:2015/TT-BTNM, ngày 29/09/2015-về báo cáo về hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Quy trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường?

  • Khảo sát, lấy thông tin, số liệu cần thiết
  • Lấy mẫu phân tích
  • Viết hồ sơ
  • Nộp lên cơ quan có thẩm quyền

Tần suất thực lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

Lập hồ sơ 1 lần/năm, lấy mẫu phân tích 4 lần/năm.

Công ty bạn đang đi vào hoạt động và đang có nhu cầu lập hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ, hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0917 096  077 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *