Tag Archives: moi truong bình minh

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2023

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ được thay thể bằng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Vậy hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hồ sơ mới, có nhiều thay đổi cần được doanh nghiệp nắm […]