9.2 C
London
Thứ Năm, Tháng Tư 15, 2021

Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở Bình Dương

- Advertisement -

Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở Bình Dương

Quý doanh nghiệp, công ty nào có nhu cầu tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở Bình Dương hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.

Hotline: 0274 6268 602 – Email: kythuat.bme@gmail.com

Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Là công tác khảo sát, lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của công ty. Với tần xuất được quy định như đã cam kết trong phần giám sát của hồ sơ Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Từ kết quả quan trắc môi trường định kỳ là cơ sở để công ty, nhà máy đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời.

Cơ sở pháp lý lập báo cáo quan trắc môi trường

Tại điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, ngày 31/5/2019 quy định:

  1. Chủ dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm sau:

a). Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phục lục VI ban hành kèm theo thông tư này;

b). Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác nhanh, kiểm tra

c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

 Hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm có:

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là hồ sơ tổng hợp các thông tin về các kết quả quan trắc môi trường, theo dõi khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải rắn nguy hại, các hợp đồng và chứng từ chuyển giao mà không cần phải thực hiện riêng các báo cáo chất thải rắn nguy hại.

Cơ quan tiếp nhận

Cơ quan tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Ban quản lý KCN, ban quản lý Khu kinh tế và cơ quan phê duyệt hồ sơ môi trường ban đầu của Doanh nghiệp.

- Advertisement -

Latest news

Công ty nhận viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên cả nước

Công ty nhận viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên cả nước Bạn đang cần nguồn nhân lực am hiểu về vấn...

Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở Bình Dương

Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở Bình Dương Quý doanh nghiệp, công ty nào có nhu cầu tư vấn...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 Báo báo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 có những điểm khác gì...

Xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi Tổng quan về nước thải chăn nuôi. Nước là nguồn tài nguyên quan trọng cho việc sản xuất ....

Related news

Công ty nhận viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên cả nước

Công ty nhận viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên cả nước Bạn đang cần nguồn nhân lực am hiểu về vấn...

Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở Bình Dương

Tư vấn lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường ở Bình Dương Quý doanh nghiệp, công ty nào có nhu cầu tư vấn...

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 Báo báo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 có những điểm khác gì...

Xử lý nước thải chăn nuôi

Xử lý nước thải chăn nuôi Tổng quan về nước thải chăn nuôi. Nước là nguồn tài nguyên quan trọng cho việc sản xuất ....

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here